Jump to content
 • Announcements

  • Fliegerfaust

   Malicious and Banned Links   10/09/2016

   Please be careful of downloading ANY LINKS that are not originating from a MyBot.Run URL or another trusted URL (such as apkmirror.com, bluestacks, memu, xda-developers, etc).   We have banned ALL telegram links and other verified malicious links we have come across already. Users attempting to do this or get around this ban will be banned permanently.   Please report ANY suspicious links to MyBot Staff or pm me directly
  • monkeyhunter

   MyBot.run V7.5.3 RELEASED!   06/14/2018

   MyBot.run continues the legacy again with release of V7.5.3!!   This release supports the June 2018 game update and has some new features hidden inside as well   Get your copy in thread below!!   Click here to get to the release thread MyBot.run v7.5 Release

NguyenAnhHD

Member
 • Content count

  555
 • Avg. Content Per Day

  0.4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1,012 Legendary

About NguyenAnhHD

 • Birthday 11/03/1991

Contact Methods

 • Skype
  anh9xhd

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Hai Duong - Viet Nam

Recent Profile Visitors

12,808 profile views
 1. COM Error intercepted

  Delete old profiles, and run bot with new profiles
 2. Mybot - Bluestacks 3

  English, please
 3. [7.5.2]Account Switching with Google Play

  @zarck95 Can you give me a clearer picture?
 4. Please wait, wait, and wait. We are very busy
 5. 7.5.3 can't brow spell

  Please use Official version, lol
 6. Vâng, MyBot v7.5 đã hỗ trợ cho Clan Games. Nhưng làm sao để sử dụng tính năng này được tốt nhất? Vui lòng đọc các thông tin chi tiết dưới đây. Và bạn có thể chọn Challenges nào mà bạn muốn Bot hoàn tất và Challenges nào bạn muốn tránh. Tất cả các loại Challenges: Loot challenges: "Gold Challenge" → Loot 150,000 Gold from a single Multiplayer Battle "Elixir Challenge" → Loot 150,000 Elixir from a single Multiplayer Battle "Dark Elixir Heist" → Loot 1,500 Dark elixir from a single Multiplayer Battle "Elixir Embezzlement" → Loot a total of 500,000 TO 1,500,000 from Multiplayer Battle "Gold Grab" → Loot a total of 500,000 TO 1,500,000 from Multiplayer Battle "Dark Elixir Challenge" → Loot a total of 1,500 TO 12,500 from Multiplayer Battle Air Troops Challenges: "Minion" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 20 Minions "Balloon" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 12 Ballons "Dragon" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 6 Dragons "BabyDragon" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 4 BabyDragon. "Lavahound" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 3 Lavahounds Ground Troops Challenges: "Archer" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 30 Archers "Barbarian" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 30 Barbarians "Giant" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 10 Giants "Goblin" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 20 Goblins "WallBreaker" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 6 Wall Breakers "Wizard" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 12 Wizards "Healer" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 3 Healers "HogRider" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 10 Hog Riders "Miner" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 8 Miners "Pekka" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 2 P.E.K.K.As "Witch" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 4 Witches "Bowler" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 8 Bowlers "Valkyrie" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 8 Valkyries "Golem" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 2 Golems Battle Challenges: "Star Collector" → Collect a total of 6-18 stars from Multiplayer Battle "Lord of Destruction" → Gather a total of 100%-500% destruction from Multi Battles "Pile Of Victories" → Win 2-8 Multiplayer Battles "Hunt for Three Stars" → Score a perfect 3 Stars in Multiplayer Battles "Winning Streak" → Win 2-8 Multiplayer Battles in a row "Slaying The Titans" → Win 5 Multiplayer Battles In Tital LEague "No Heroics Allowed" → Win stars without using Heroes "No-Magic Zone" → Win stars without using Spells "Attack Up" → Gain 3 Stars Against Certain Town Hall Destruction Challenges: "Cannon Carnage" → Destroy 5-25 Cannons in Multiplayer Battles "Archer Tower Assault" → Destroy 5-20 Archer Towers in Multiplayer Battles "Mortar Mauling" → Destroy 4-12 Mortars in Multiplayer Battles "Destroy Air Defenses → Destroy 3-12 Air Defenses in Multiplayer Battles "Wizard Tower Warfare" → Destroy 4-12 Wizard Towers in Multiplayer Battles "Destroy Air Sweepers" → Destroy 2-6 Air Sweepers in Multiplayer Battles "Destroy Tesla Towers" → Destroy 4-12 Hidden Teslas in Multiplayer Battles "Destroy Bomb Towers" → Destroy 2 Bomb Towers in Multiplayer Battles "Destroy X-Bows" → Destroy 3-12 X-Bows in Multiplayer Battles "Destroy Inferno Towers" → Destroy 2 Inferno Towers in Multiplayer Battles "Eagle Artillery Elimination" → Destroy 1-7 Eagle Artillery in Multiplayer Battles "Clan Castle Charge" → Destroy 1-4 Clan Castle in Multiplayer Battles "Gold Storage Raid" → Destroy 3-15 Gold Storages in Multiplayer Battles "Elixir Storage Raid" → Destroy 3-15 Elixir Storages in Multiplayer Battles "Dark Elixir Storage Raid → Destroy 1-4 Dark Elixir Storage in Multiplayer Battles "Gold Mine Mayhem" → Destroy 6-20 Gold Mines in Multiplayer Battles "Elixir Pump Elimination" → Destroy 6-20 Elixir Collectors in Multiplayer Battles "Dark Elixir Plumbers" → Destroy 2-8 Dark Elixir Drills in Multiplayer Battles "Laboratory Strike" → Destroy 2-6 Laboratories in Multiplayer Battles "Spell Factory Sabotage" → Destroy 2-6 Spell Factories in Multiplayer Battles "Dark Spell Factory Sabotage" → Destroy 2-6 Dark Spell Factories in Multiplayer Battles "Destroy Barbarian King Altars" → Destroy 2-5 Barbarian King Altars in Multiplayer Battles "Destroy Archer Queen Altars" → Destroy 2-5 Archer Queen Altars in Multiplayer Battles "Destroy Grand Warden Altars → Destroy 2-5 Grand Warden Altars in Multiplayer Battles "Hero Level Hunter" → Knockout 125 Level Heroes on Multiplayer Battles "King Level Hunter" → Knockout 50 Level King on Multiplayer Battles "Queen Level Hunter" → Knockout 50 Level Queen on Multiplayer Battles "Warden Level Hunter" → Knockout 20 Level Warden on Multiplayer Battles Miscellaneous Challenges: "Gardening Exercise" → Clear 5 obstacles from your Home Village or Builder Base "Donate Spells" → Donate a total of 10 housing space worth of spells "Helping Hand" → Donate a total of 100 housing space worth of troops ClanGames_config.ini : Sau khi bạn bật Clan Games trong GUI và chạy bot lần đầu tiên, các bot sẽ tạo ra file ClanGames_config.ini bên trong thư mục Profile của bạn (Profiles → “Your profiles” → ClanGames_config.ini) với các giá trị mặc định. Bạn có thể thay đổi các giá trị bằng trình chỉnh sửa văn bản ưa thích (chúng tôi khuyên bạn nên dùng Notepad++) và chọn event để sử dụng và cái nào để tránh. Tôi đã liệt kê tất cả các event sẵn có ở trên. Bạn có thể chọn Sự kiện ưu tiên bằng cách đặt một số sau event. Số ưu tiên từ 1 đến 5 (Số 1 cho mức ưu tiên cao hơn hoặc số 5 cho mức độ ưu tiên thấp hơn). Bạn cũng có thể thay đổi số thành 0 (zero) nếu bạn muốn vô hiệu hóa event. Nếu bạn xóa file ClanGames_config, MyBot sẽ sử dụng các giá trị mặc định. Purge Versus Battle events: Nó loại bỏ tất cả các event trên Builder Base. Bạn có thể chọn số lượng mà bot có thể loại bỏ. Tại sao phải loại bỏ? Bởi vì bạn có thể loại bỏ một số event trên Builder Base và làm mới danh sách với các event mới cho Normal Base. Stop before completing your limit and only purge: Khi bạn sắp đạt đến giới hạn của điểm (giới hạn tối đa - 200 điểm), bot sẽ chỉ loại bỏ các event trên Builder Base, điều này sẽ giúp clan của bạn làm Clan Games nhanh hơn. Debug: Đánh nó để cho phép chế độ gỡ lỗi cho Clan Games. Sẽ tạo ra một hình ảnh về một lỗi cuối cùng có thể xảy ra, giúp các nhà phát triển sửa lỗi. Các tệp gỡ lỗi được đặt trong thư mục bot (Profiles → “Your profiles” → Temp → Debug)
 7. Chức năng bí ẩn "SmartZap" hoặc "Noobzap", được phát minh bởi một nhà phát triển trước đây, và ủng hộ diễn đàn tuyệt vời, @LunaEclipse. Nhưng bạn không biết, những gì nó làm, hoặc làm thế nào để sử dụng nó. Hầu hết người dùng sử dụng một số biến thể của BArch hoặc GiBarch trang trại cho các nguồn lực từ các căn cứ chết. Điều này là rất tốt, nhưng có một vấn đề thừa kế. Nhiều lần, các mỏ dark elixier được nằm bên trong base, không nằm ở bên ngoài. BArch hoặc GiBarch là rất tốt cho việc làm sạch chu vi bên ngoài, nhưng cuộc đấu tranh để có được bên trong cả mỏ tài nguyên. Và ở đây có SmartZap/NoobZap vào chơi. Nó sử dụng sét hay động đất quyên góp để tấn công vào những cuộc tập trận, nhưng có để ước lượng, bởi vì các bot không có khả năng phát hiện các filllevel của một DE drill, giống như nó làm cho bơm Elixier. Nhưng điều đầu tiên, thậm chí sử dụng Smartzap/Noobzap, bạn phải chắc chắn rằng, các bot kết thúc cuộc chiến, không phải là thời gian chạy ra ngoài. Vì vậy, bạn phải thiết lập một điều kiện Trận đấu cuối cùng, khác SmartZap/NoobZap sẽ không được kích hoạt. Tiếp theo, bạn phải cho phép ít nhất Lightning trên tab SmartZap. Nếu bạn kích hoạt Earthquake, Zap sẽ sử dụng Earthquake nhận được trong Clan Castle. Hai tùy chọn, tôi sẽ không giải thích nhiều, là "Only Zap Drills in Dead Bases" và "TH Snipe Not Zap if Heroes Deployed". Trong các căn cứ trực tiếp (Live Base), zap thường không có nhiều ý nghĩa, bởi vì các cuộc tập trận thường trống rỗng, vì vậy chúng tôi muốn zap chỉ căn cứ chết (nhà hoang). Và khi một Snipes Townhalls với Heroes, người ta thường không muốn để chống lại các cuộc chiến tiếp tục, khi Town Hall bị phá hủy, để bảo vệ Heroes của mình, vì vậy họ không cần nhiều healing sau đó. Vì vậy, trận chiến kết thúc và SmartZap/NoobZap mất hơn. 1. Kiểm tra xem Dark Elixier Storage is full Khi DE lưu trữ của bạn là đầy đủ, tại sao bạn sẽ zap DE Drill? 2. Là Town Hall của bạn của Level 7 hoặc cao hơn Khi bạn có TH6 hoặc thấp hơn, thậm chí bạn không thể lưu trữ DE. Để biết điều này, bot đã phải kiểm tra mức độ Town Hall của bạn lúc khởi động. Nếu bạn nhận được logmessage "You do not have the ability to store Dark Elixir, time to go home!", Bot không thể xác định vị trí Town Hall của bạn, vì vậy bạn phải xác định vị trí nó bằng tay, hoặc khác SmartZap/NoobZap sẽ thoát khỏi đây. 3. Kiểm tra nếu đủ Dark Elixier có sẵn Bây giờ SmartZap/NoobZap kiểm tra, nếu làng mục tiêu có ít nhất là nhiều dark elixier, như được quy định trong "Min. amount of Dark Elixier". 4. Liệt kê Lightning và Earthquake spells Khi bạn không có Lightning spells chuẩn bị, SmartZap/NoobZap sẽ thoát. 5. Liệt kê Dark Elixier Drills Bây giờ nó phát hiện Drills. Nếu không có drill được phát hiện, nó sẽ thoát. 6. Sắp xếp cuộc tập trận của nội dung Bây giờ họ đang sắp xếp theo có nội dung zappable tiềm năng. tiềm năng nội dung zappable là gì, bạn yêu cầu? Khá dễ dàng, người ta có thể ăn cắp lên đến 75% nội dung của một DE drill, một drill lvl6 có thể chứa lên đến 1800 DE, nội dung zappable rất tiềm năng cho một khoan lvl6 sẽ là 1350 DE. 7. Zap drill đầu tiên 7.1. NoobZap NoobZap chỉ thực hiện điều này, nó hạ gục drill, trong Official 6.5.2 chỉ với Lightning, trong DocOc với Earthquake đầu tiên, nếu được ai tặng. Sau đó, nó so sánh DE đạt được với "Expected gain of Dark Drills". Nếu nó không phải là tốt, nó sẽ loại bỏ các drill từ danh sách. Nếu nó là tốt, nó sẽ loại bỏ các DE thu được từ nội dung zappable tiềm năng của zapped drill. Nó cũng kiểm tra, nếu zapped drill là chưa có hoặc bị phá hủy. Sau đó, nó bắt đầu với cùng 6. cho đến khi không drill or spells trái hoặc DE trong mục tiêu base là ít hơn "Min. amount of Dark Elixier". 7.2. SmartZap SmartZap làm nhiều điều hơn, trước khi nó thực sự hạ gục, chỉ để chắc chắn, nó không lãng phí elixier. Và nó zap đầu tiên cho trận đấu với earthquake được tặng. 7.2.1 Điều kiện 7.2.1.1 Điều kiện đầu tiên: 4/3/2+ Spells để tấn công bất kỳ khoan. Lúc đầu, nó sẽ kiểm tra nếu bạn có nhiều hơn 4 Spells, nếu bạn là TH10 hoặc cao hơn, 3 Spells, nếu TH9 hoặc 2 Spells, nếu TH8 hoặc TH7. Đây là, vì TH10 và 11 có thể có 5 Spell Lightning riêng, TH9 4, và TH8 và 7 3. Nếu bạn có, nó sẽ hạ gục bất kỳ, hoặc tốt hơn drill đầu tiên, với các nội dung tiềm năng nhất. 7.2.1.2 Điều kiện thứ hai: Attack Lvl 3/2/1+ drills nếu bạn có 3/2/1+ spells Nếu điều kiện đầu tiên không phù hợp, nó sẽ kiểm tra nếu bạn có nhiều hơn 3 Spells, nếu bạn là TH10 hoặc cao hơn, 2 Spells, nếu TH9 hoặc 1 Spell, nếu TH8 hoặc TH7 và thêm nếu drill chọn cao hơn lvl 3 , nếu bạn là TH9 hoặc cao hơn, lvl 2, nếu bạn là TH8, hoặc lvl 1 khi TH7. Nếu điều kiện phù hợp với nó sẽ hạ gục. 7.2.1.3 Điều kiện thứ ba: Attack Lvl 4/3/2+ drills với nhiều hơn 30% ước tính DE nếu bạn có ít hơn 4/3/2 spells Nếu điều kiện thứ hai không phù hợp, có vẻ, nếu bạn có ít hơn 4 Spells, nếu bạn là TH10 hoặc cao hơn, 3 Spells, nếu TH9 hoặc 2 Spell, nếu TH8 hoặc TH7 và bổ sung nếu được lựa chọn khoan cao hơn lvl4, nếu bạn TH9 hoặc cao hơn, LV3, nếu TH8 hoặc lvl2, nếu TH7. Ngoài ra nó sẽ kiểm tra, nếu drill tiềm năng để zap có ít nhất 30% tiềm năng nội dung zappable trái. 7.2.1.4 Drill không phù hợp với bất kỳ điều kiện tấn công, vì vậy chúng tôi sẽ loại bỏ nó từ danh sách. Nếu không phù hợp với 3 điều kiện, khoan sẽ chỉ được gỡ bỏ từ danh sách, và SmartZap bắt đầu lại 6. cho đến khi không khoan hay phép thuật trái hoặc DE trong targetbase là ít hơn "Min. amount of Dark Elixier". 7.2.2 Đánh giá Zap Bây giờ SmartZap sẽ đánh giá Zap, nếu nó là giá trị nó, và drill có thể được zapped hơn nữa, hoặc nếu các cuộc tập trận không phải là giá trị nó. Đối với điều này sẽ ước tính số lượng của DE, một điền drill 75% ở một mức độ nhất định sẽ mang đến một bình san bằng spell lightning, hoặc một spell earthquake cấp độ tối thiểu. Nếu đạt được thực tế thấp hơn mức này, nó sẽ loại bỏ các drill từ danh sách. Cũng vậy với một drill bị phá hủy. Sau đó nó bắt đầu lại 6. cho đến khi không drill hay spell trái hoặc DE trong targetbase là ít hơn "Min. amount of Dark Elixier". Đối với thời điểm này, DocOc là một chút cao cấp hơn, khi nói đến đánh giá. Nó sẽ đưa vào tài khoản các mức độ thực tế của phép sử dụng quá, và không một tính toán chính xác, những gì người ta có thể mong đợi với một câu thần chú được đưa ra từ 75% điền DE khoan ở một mức độ nhất định. Đối với những người, những người quan tâm, đó là những công thức: Đối với Lighning: (Tổng số tiền của DE trong khoan ở cấp * StealFactor (75%)) / Tổng số tiền của HP khoan ở cấp) * Thiệt hại của sét ở cấp * Dự kiến FillLevel (75%) Đối với động đất: Tổng số tiền của DE trong khoan ở cấp * StealFactor (75%) * Thiệt hại của trận động đất ở cấp * Dự kiến FillLevel (75%) Vì vậy, tôi hy vọng, hướng dẫn này sẽ xóa hơn nó sẽ che phủ, và rằng bây giờ bạn hiểu, làm thế nào SmartZap/NoobZap làm việc, mà một trong những sử dụng, và quan trọng nhất, làm thế nào nó có thể giúp bạn. Clash On.
 8. Để sử dụng được MyBotRun (MBR), bạn cần phải có 1 Giả lập Android (tất nhiên là phải vậy rồi ) Hướng dẫn cài đặt BlueStacks Hướng dẫn cài đặt MEmu Hướng dẫn cài đặt Nox Hướng dẫn cài đặt iTools Hướng dẫn cài đặt KoPlayer LƯU Ý ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG!!!!! Trên là những giả lập Android mà MyBotRun đang hỗ trợ. Nhưng để lựa chọn được giả lập tốt cho PC/Laptop của các bạn. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây!!!Dựa vào CPU của các bạn nhé,có 2 loại: CPU không hỗ trợ công nghệ Virtualization Technology (công nghệ ảo hóa VT-x): Loại CPU này nên cài chỉ BlueStacks version 0.10x trở lại. Đừng ham hố BS2,3 hay MEmu, Nox, iTools làm gì nhé. CPU có hỗ trợ công nghệ Virtualization Technology (công nghệ ảo hóa VT-x): Nếu các bạn ko sử dụng Multi Emulator, nên cài BS 0.10.7.5601. Nếu bạn muốn sử dụng Multi Emulator, nên cài iTools, Nox và MEmu. Trên là 2 loại CPU, nhưng làm sao để phân biệt CPU của mình đang ở loại nào? Các bạn hãy down ứng dụng này về và chạy nó. Link: http://leomoon.com/downloads/application/leomoon-cpu-v/ Các bạn tải về và chạy nó, và xem hình dưới đây Nếu ở loại 1, BIOS của các bạn đã bật sẵn công nghệ này rồi. Cài giả lập thep ý thích của các bạn thôi. Nhưng mình khuyên nên BS/MEmu/iTools Nếu ở loại 2, CPU của các bạn có hỗ trợ công nghệ này. Nhưng BIOS đang disabled nó. Vậy nên các bạn hãy vào BIOS để enabled nó nhé. Cách bật VT-x cho BIOS của các bạn, vui lòng search Google nhé. Nếu ở loại 3, xin chia buồn với bạn, CPU của bạn không hỗ trợ công nghệ này. Nên các bạn hãy cài BS 0.10.7.5601 giúp mình nhé. Lời cuối, chúc các bạn lựa chọn được 1 giả lập tốt nhất cho PC/Laptop của mình. Và sử dụng Bot MBR ít lỗi và Farm nhanh đầy kho nhất có thể!!! Thân Ái!!! - ADMIN - NguyenAnhHD
 9. Làm thể nào để sử dụng Bot MyBotRun: Bạn phải có ít nhất là Windows 7/8/8.1/10. Windows XP không hỗ trợ Cài đặt Giả lập Android: BlueStacks App Player: 0.10.7.5601 [download] MEmu: v2.5.0 [download] Or v2.7.2 [download] Or Latest Vesion [download] iTools [download] Droid4X [download] Nox [download] KoPlayer [download] Bạn phải có các phần mềm sau được cài đặt trong Windows: Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) or latest version Microsoft .NET Framework 4.5 Or Latest Version (Không bắt buộc) Cài đặt AutoIt mới nhất Tải về Mybot phiên bản mới nhất Giải nén các tập tin bằng WinRar or 7Zip Mở tập tin .exe (or .au3 nếu bạn đã cài AutoIt) Mở Giả lập Cài đặt và chạy Bot! Thưởng thức Thông báo quan trọng Mybot được thiết kế để sử dụng cho TH lvl 6 trở lên Bạn phải thay đổi chế độ ngủ máy tính của bạn. Cài đặt "Never Sleep." DPI phải để 100% Theme Aero phải được bật nếu các bạn muốn Background Mode (Chế độ Nền) của Bot làm việc Đọc đây: http://vforum.vn/diendan/showthread.php?40534-Bat-tinh-nang-Aero-trong-Windows-7-giao-dien-guong Trợ giúp nhanh Background Mode (Chế độ Nền) không làm việc? Phải bật Theme Aero cho Windows 7: http://vforum.vn/diendan/showthread.php?40534-Bat-tinh-nang-Aero-trong-Windows-7-giao-dien-guong BlueStacks báo Cập nhật? Các bạn tải link này về, giải nén và Double Click vô "BlueStacks Registry....." Bot báo Log "Waiting for Main Screen" Và không làm việc? Vào Control Panel-> Click Display-> Let me choose one scaling level for all displays-> 100% Hoặc Xem thêm thông tin tại đây Bot không làm việc sau vài phút? Bộ bảo vệ nguồn điện phải được thiết lập "Không bao giờ ngủ", không có bảo vệ màn hình, or màn hình chờ Cho biết thêm, xem nè Không có tập tin .exe sau khi giải nén? Bot được viết trên AutoIt, nên đôi khi, Anti-Virus nhận nhầm, và xóa .exe sau khi giải nén. Các bạn nên tắt Anti-Virus trước khi tải về or giải nén tập tin Bot. Hoặc có thể chạy Bot bằng .au3 khi đã cài AutoIt như đã nói ở trên. Và mình khuyến cáo các bạn nên cài và chạy Bot bằng AutoIt, vì khi Bot báo lỗi, chạy Bot bằng AutoIt rất có lợi cho các bạn or ai đó muốn fix lỗi Auto. Video Hướng Dẫn Cơ Bản Nhất Để Run Được Bot MBR
×