Welcome to MyBot

Register now to gain access to all of our forums and to download the latest version of MyBot for Clash of Clans. Once registered, you will be able to download our FREE bot.

 • Announcements

  • Fliegerfaust

   Malicious and Banned Links   10/09/2016

   Please be careful of downloading ANY LINKS that are not originating from a MyBot.Run URL or another trusted URL (such as apkmirror.com, bluestacks, memu, xda-developers, etc).   We have banned ALL telegram links and other verified malicious links we have come across already. Users attempting to do this or get around this ban will be banned permanently.   Please report ANY suspicious links to MyBot Staff or pm me directly
  • Fliegerfaust

   v6.5.3 Released [Fully working with December Update]   01/11/2017

   New Version which fully works with this years December Update can be found here:  

NguyenAnhHD

Senior Member
 • Content count

  290
 • Avg. Content Per Day

  0.4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

215 Outstanding

About NguyenAnhHD

 • Birthday 11/03/1991

Contact Methods

 • Skype anh9xhd

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Hai Duong - Viet Nam

Clash of Clans

 • My number of bots setup: 0

Recent Profile Visitors

1,583 profile views
 1. Bạn quá khen, Sao bạn nghỉ làm Developer cho Mybot vậy?
 2. Bạn vô tải lại nhé, mình fix vấn đề này rồi. Nhưng chưa muốn release Click Clone or download/download zip. https://github.com/NguyenAnhHD/MyBot.Run-DocOc-AIO-SA/tree/develop
 3. CHÚ THÍCH: đây là một chủ đề được sửa đổi và cập nhật từ Làm thế nào để làm cho các tập tin csv tấn công tùy chỉnhVới phiên bản mới nhất của MyBot, bây giờ bạn có thể làm cho các cuộc tấn công riêng của bạn mà không cần chỉnh sửa bất kỳ mã nguồn. Tất cả bạn cần làm là tạo một textfile đơn giản. Xem một cuộc tấn công được thực hiện với tính năng này dưới đây CŨ 1. NOTE Vào lúc bắt đầu của mỗi tập tin, bạn cần phải có một số lưu ý mà cho bot gì để hiển thị tập tin khi cuộc tấn công của bạn được chọn, như các tác giả, ngày, và một mô tả ngắn gọn về cuộc tấn công của bạn. Mã này: NOTE |Author: Ahsan - ver. 1.2- NOTE |Attack: Mass Dragon NOTE |Make Troops: All Dragon NOTE |Make Spells: 4 LightSpell , 2 Eq sẽ sản xuất này khi được chọn: 2. SIDE Bước tiếp theo là nói cho bot mà bên tấn công từ. Điều này được thực hiện bằng lệnh này: |EXTR. GOLD |EXTR.ELIXIR|EXTR. DARK |DEPO. GOLD |DEPO.ELIXIR|DEPO. DARK |TOWNHALL |FORCED SIDE| SIDE | | | | | | | | | Bạn có thể nói với các bot để chỉ tấn công từ một phía bằng cách thêm vào một trong những thuộc FORCED SIDE: RANDOM TOP-LEFT TOP-RIGHT BOTTOM-LEFT BOTTOM-RIGHT Bạn cũng có thể cho các bot vào tấn công ở phía bên của một building nào đó/buildings bằng cách đặt một số bên dưới một trong những cái tên building. Số của mỗi building là nó bao nhiêu ONE của các building này là giá trị. Ví dụ, nếu bạn đặt 5 dưới EXTR. GOLD, sau đó mỗi gold collector trị giá 5 điểm. Các bot tìm thấy mà bên building ở và thêm 5 điểm phía đó. Khi tất cả các building đã được phát hiện, sau đó các bên có nhiều điểm nhất là mặt các bot sẽ tấn công từ. |EXTR. GOLD |EXTR.ELIXIR|EXTR. DARK |DEPO. GOLD |DEPO.ELIXIR|DEPO. DARK |TOWNHALL |FORCED SIDE| SIDE |1 |1 |3 |0 |0 |1 | | | Trong ví dụ này, dark drills có giá trị 3 điểm trong khi gold/elixir và các DE storage có giá trị 1 điểm. Điều này có nghĩa rằng, nếu một bên của cơ sở có 1 dark storage và một gold collector và mặt khác có một dark drill, sau đó bot sẽ tấn công về phía dark drill vì bên đó có 3 điểm (1 DE drill = 3 điểm) và khác có 2 (1 DE storage = 1 điểm và 1 gold collector = 1 điểm). EXTR. GOLD, EXTR.ELIXIR, EXTR. DARK là collector hữu ích cho Deadbases/Zombiebase DEPO. GOLD, DEPO.ELIXIR, DEPO. DARK là lưu trữ 3. MAKE Lệnh tiếp theo liên quan đến việc tính toán điểm quân thả. Hãy nhớ rằng, đây không triển khai quân đội. Nó chỉ đơn giản là tính toán các vị trí quân thả. Những vị trí này sẽ được sử dụng sau này. Bạn sử dụng lệnh MAKE như thế này: |VECTOR_____|SIDE_______|DROP_POINTS|ADDTILES___|VERSUS_____|RANDOMX_PX_|RANDOMY_PX_|___________| MAKE |A |FRONT-LEFT |10 |1 |INT-EXT |0 |0 | | |VECTOR_____|SIDE_______|DROP_POINTS|ADDTILES___|VERSUS_____|RANDOMX_PX_|RANDOMY_PX_|___________| MAKE |B |FRONT-Right|10 |1 |INT-EXT |0 |0 | | Bạn có thể sử dụng hình ảnh này để giúp bạn hình dung ra các hướng dẫn sau đây: VECTOR là tên của các tính thả. Một VECTOR về cơ bản là một danh sách các nơi quân đội có thể được giảm xuống. Bạn có thể có nhiều vectors, lên đến một cho mỗi chữ cái của bảng chữ cái. SIDE nói với bot mà bên tấn công từ. Nó sử dụng side chủ yếu được thực hiện bởi các lệnh SIDE để xác định bên nào đó. Trong những hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy đó chính bên đã được tính toán bằng các lệnh SIDE, và nơi mà các binh sĩ sẽ được giảm xuống nếu bạn đặt một phía khác nhau ở phía MAKE command.Front side sẽ là mặt chính nơi mà các bot sẽ tấn công. DROP_POINTS là bao nhiêu nơi khác nhau quân nên được giảm xuống (như bạn có thể nhìn thấy trong hình trên có số). Nếu nó là 1, sau đó tất cả các binh sĩ sẽ được giảm xuống vào một chỗ (ở giữa), mỗi phần 8 có 10 điểm thả số (vòng tròn). Đây là nơi quân đội của bạn sẽ được giảm xuống. ADDTILES là khoảng cách từ đường màu đỏ bên ngoài. Trong bức ảnh, những vòng tròn màu đỏ là những điểm thả với một ADDTILES của 1. Các vòng tròn màu xanh lá cây có một ADDTILES của 2. Nếu bạn muốn thả phép thuật bên trong cơ sở, sau đó bạn sẽ phải thực hiện một véc tơ với một số âm (-) số cho ADDTILES. VERSUS là hướng thả quân. INT-EXT nghĩa là bot sẽ bắt đầu rơi quân từ giữa đến các góc của bản đồ (nội bộ để bên ngoài). EXT-INT có nghĩa là quân đội sẽ được giảm từ các góc của bản đồ đến giữa bản đồ (bên ngoài để nội bộ). RANDOMX_PX và RANDOMY_PX là lượng ngẫu nhiên để sử dụng khi thả. Nếu bạn có một randomx của 2 và một randomy 3, sau đó bot sẽ thả mỗi quân giữa [droppointX-2, droppointY-3] và [droppointX + 2, droppointY + 3]. Một số lượng ngẫu nhiên cao hơn (trên 5) có thể cung cấp cho bạn điểm thả sai hoặc sẽ không làm việc như bạn muốn nó, và là một cơ hội cao hơn vô tình rơi vào vùng đỏ. 4. DROP Lệnh Drop thực sự thả quân. Nó sử dụng các vector mà bạn đã tạo ở bước 3 để xác định nơi để thả quân. |VECTOR_____|INDEX______|QTY_X_VECT_|TROOPNAME__|DELAY_DROP_|DELAYCHANGE|SLEEPAFTER_|___________| DROP |A-B |1-10 |1 |Drag |0 |0 |500-700 | | VECTOR: sử dụng một trong các chữ vector bạn đã tạo ra với một lệnh MAKE. Lưu ý rằng bạn có thể thả trên nhiều vectors cùng một lúc bằng cách tách số vector với một "-". Trong ví dụ trên, lệnh thả sẽ thả quân trên vector A và B cùng một lúc. NOTE: hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện vector (MAKE) trước khi sử dụng nó trong VECTOR INDEX: Những "drop points" để sử dụng. Nếu bạn tạo ra 10 điểm thả với lệnh MAKE và đặt 1-10 trong cột INDEX, sau đó bot sẽ chỉ thả quân vào các điểm từ 1 đến 10 (cả bên) .Bạn có thể sử dụng 1,5,10 sẽ chỉ giảm ở 1 5 và điểm 10 của drop points. Cho thả spell bạn phải thiết lập âm (-) để thả bên iner của redline hay ở giữa QTY_X_VECT: Làm thế nào nhiều quân để thả. Nếu bạn xác định phạm vi (* - *) ở đây, bot sẽ chọn một giá trị ngẫu nhiên giữa hai con số (* - *), bạn thiết lập. Số lượng quân đội sẽ được giảm xuống tại mỗi điểm sẽ được QTY_X_VECT/# giá trị INDEX. (*) Bất kỳ số nào bạn thiết lập TROOPNAME: Những quân để thả trong làn sóng này. Dưới đây là làm thế nào để tìm ra tên của troopname: DELAY_DROP: Nếu thả nhiều quân vào cùng một chỗ, phải chờ bao lâu giữa mỗi quân (tính bằng ms), Delay giữa mỗi thả quân. DELAYCHANGE: Nếu thả quân trên nhiều điểm, phải chờ bao lâu sau khi giảm trên mỗi điểm. Đối với điều này, SLEEPAFTER, và DELAY_DROP, bạn có thể chỉ định một loạt vì vậy tốc độ của bot là ngẫu nhiên. SLEEPAFTER:. Làm thế nào lâu để chờ đợi sau khi giảm sóng trước khi chuyển sang các hướng dẫn tiếp theo (1000 = 1 giây) WAIT Chờ đợi là một hướng dẫn rất đơn giản, các công trình như thế này: WAIT |100-300 | | | | | | | | Điều này cho bot đợi giữa 100 và 300 ms. Trong thời gian này, các bot cũng sẽ kiểm tra đối với một số điều kiện thúc trận chiến nhất định nếu bạn đã kích hoạt chúng (số tiền nhất định của các ngôi sao đạt/0 nguồn trái). 6. RECALC Lệnh này sẽ làm cho các bot kiểm tra số troops còn lại. Nó có thể được sử dụng để phát hiện CC spell. RECALC| | | | | | | | | Doc.Oc (đối với những người muốn làm cho csv Chú ý nhiều hơn trước: chắc chắn rằng bạn sử dụng DOC.OC) SIDE |EXTR. GOLD |EXTR.ELIXIR|EXTR. DARK |DEPO. GOLD |DEPO.ELIXIR|DEPO. DARK |TOWNHALL |FORCED SIDE| SIDE | | | | | | | |EAGLE | Force side có thể được nhiều hơn trước trong Doc.Oc INFERNO ADEFENCE EAGLE DROPS |DEFENSE____|OPTIONS________|QTY_X_VECT_|TROOPNAME__|DELAY_DROP_|DELAYCHANGE|SLEEPAFTER_|____________| DROPS |INFERNO |R:F,B:T,S:S,L:T|1 |FSpell |0 |0 |0 | |Drop Freeze Spell on Inferno Tower(s) Chú ý : Bạn phải gõ DROPS không DROP DEFENSE bây giờ chỉ được chọn các loại building (dưới đây) INFERNO ADEFENCE EAGLE OPTIONS "R: F, B: T, S: S, L: T"! Những tên đặt như Options (Hoặc Dù bạn muốn tên/gọi nó): - Options nên được nhập vào cú pháp này: "PARAM:VALUE,ParamN:ValueN" - Lựa chọn thông số là: "R", "B", "S" và "L" - Giá trị T/F là Bật/Tắt hoặc True/False - Giá trị Đối với "R" Thông số! là Để Randomize Drop Point với giá trị thấp sẽ Giống như Con Người hơn! sau khi chơi công bằng tôi đề nghị cho luôn ngẫu nhiên - Giá trị Đối với thông số "B"! là Để Thả Spell giữa Defense! Hữu ích cho Spells Giống như Freeze Spell, CHỈ INFERNO TOWERS được hỗ trợ cho tham số này nếu FALSE của nó, Đừng Thả Spell giữa Defense NGAY CẢ Nếu nó đã có thể ảnh hưởng đến họ với ONE Spell - Giá trị Đối với "S" Thông số! là Side * "S" Giá trị là SameSide, nơi * "O" Giá trị là OppositeSide, CHỈ Thả NẾU The Defense là Nằm Trong The Other Side (đối diện), Nếu MainSide phát hiện là BOTTOM, Sẽ Thả Spell CHỈ NẾU The Defense là Nằm trong TOP * "A" Giá trị là AnySide, Drop Spell Và Bỏ qua đâu nó Nằm Và Bên Nó! - Giá trị Đối với "L" Thông số! Xác định vị trí là nếu thật sự của nó thì nó sẽ xác định vị trí địa điểm tại đầu (Chú ý: nó sẽ thả trên các buildings bị phá hủy nếu được kích hoạt) ZAP |Locate_____|MaxDrills__|MaxLSpell__|MaxESpell__| | | | | ZInit|True |3 |2 |1 | | | | | Chú ý: chắc chắn rằng bạn sử dụng trước khi lệnh ZAP - ZInit là giống như lệnh MAKE (drop) - MAXDrills số lượng drill để được tìm kiếm - MaxLSpell là số tối đa lightning spell được sử dụng tại 1 drill - MaxxESpell là số tối đa của earth spell được sử dụng tại 1 drill |DeploySide_|Lightning__|LCount_____|EearthQuake|ECount_____|Check______|MinDE______|DELAY_DROP | ZAP |Opposite |True |2 |True |1 |A |200 |250-500 | - ZAP là như lệnh DROP - DeploySide tôi không cần phải giải thích twise - Lightning và Earth được thiết lập là true/fale hoặc use/dont use - LCount và ECount max lightning - Check có thể được thiết lập A hoặc Luôn cho kiểm tra nếu khoan là có hay không (phá hủy) và N hoặc Không cho kiểm tra (có thể thả vào drill phá hủy) - MinDE tối thiểu DE để kiểm tra xem SideP |EXTR. GOLD |EXTR.ELIXIR|EXTR. DARK |DEPO. GOLD |DEPO.ELIXIR|DEPO. DARK |TOWNHALL |FORCED SIDE| SIDE | |1 | | | | | | | |VECTOR_____|SIDE_______|DROP_POINTS|ADDTILES___|VERSUS_____|RANDOMX_PX_|RANDOMY_PX_|___________| MAKE |G |FRONT-RIGHT|15 |1 |INT-EXT |2 |2 | | ----------------- |EXTR. GOLD |EXTR.ELIXIR|EXTR. DARK |DEPO. GOLD |DEPO.ELIXIR|DEPO. DARK |TOWNHALL |FORCED SIDE| SIDE |1 | | | | | | | | |VECTOR_____|SIDE_______|DROP_POINTS|ADDTILES___|VERSUS_____|RANDOMX_PX_|RANDOMY_PX_|___________| MAKE |G |FRONT-RIGHT|15 |1 |INT-EXT |2 |2 | | ------------------- |EXTR. GOLD |EXTR.ELIXIR|EXTR. DARK |DEPO. GOLD |DEPO.ELIXIR|DEPO. DARK |TOWNHALL |FORCED SIDE| SIDE | | |1 | | | | | | |VECTOR_____|SIDE_______|DROP_POINTS|ADDTILES___|VERSUS_____|RANDOMX_PX_|RANDOMY_PX_|___________| MAKE |G |FRONT-RIGHT|15 |1 |INT-EXT |2 |2 | | SideP ... bạn có thể nói multi side hoặc bất cứ điều gì và mỗi side sẽ tính toán hiện tại/buildings, bạn có thể sử dụng để xác định một khía cạnh mới trong csv nhiều lần, Và SideP sử dụng song song tìm kiếm và nhiều hơn nhanh hơn phương pháp mặc định VÀ Viết lại lệnh 'MAKE' sau khi lệnh SIDEP là cần thiết (để cập nhật các vị trí thả) Chỉ Elixir Collectors/Gold Mines/Dark Elixir Drills được hỗ trợ. Một khi bạn đã thực hiện cuộc tấn công của bạn, xin vui lòng chia sẻ nó ở đây: https://mybot.run/forums/index.php?/forum/76-csv-attack-files
 4. Hướng dẫn này sẽ cho phép bạn thiết lập telegram một cách dễ dàng và nhanh chóng. Telegram sẽ cho phép bạn điều khiển từ xa bot hoặc nhận được thông báo từ các sự kiện xảy ra trong game, ngay trên điện thoại thông minh của bạn, bất cứ nơi nào bạn đang có. Telegram là thay thế Pushbullet, và để làm cho nó đầy đủ chức năng chỉ cần làm theo các bước đơn giản này Bước 1: Click vào ĐÂY và nhập số điện thoại hợp lệ của bạn (đừng lo lắng vì điều này sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ thư rác giống như quảng cáo). Bước 2: Nhập mã đăng nhập được gửi tới điện thoại của bạn. Bước 3: Nhập thông tin của bạn. Bước 4: Click vào Thêm số liên lạc và tìm kiếm botfather Bước 5: Click vào Start để bắt đầu một cuộc trò chuyện với BotFather Bước 6: Nhập lệnh /newbot để có được một bot từ BotFather. Bước 7: Nhập một tên thân thiện cho Bot nơi bạn có thể đặt bất cứ điều gì bạn thích Bước 8: Nhập tên tài liệu tham khảo bot, nhưng bây giờ nó phải kết thúc với "bot" hoặc "_bot" Bước 9: Sao chép mã dưới HTTP API Bước 10: Mở Bot, dưới tab Village > Notify > PushBullet / Telegram cấu hình các bức điện tín với các tùy chọn sau đây: - Kích hoạt tính năng telegram: Kích hoạt các module telegram về bot - Điều khiển từ xa: Kích hoạt các tùy chọn kiểm soát từ xa bot của bạn mọi lúc mọi nơi - Mã (Telegram): Dán API HTTP mà bạn đã sao chép trên bước 9 - Kiểm tra tất cả các thông báo mà bạn muốn nhận tự động, giống như khi một người xây dựng là nhàn rỗi hoặc có một bản cập nhật mới bot Mẫu màn hình điều khiển từ xa từ điện thoại thông minh của bạn Mẫu lệnh Điều khiển từ xa Get Telegram for your smartphone Download Android Download App Store
 5. Chức năng bí ẩn "SmartZap" hoặc "Noobzap", được phát minh bởi một nhà phát triển trước đây, và ủng hộ diễn đàn tuyệt vời, @LunaEclipse. Nhưng bạn không biết, những gì nó làm, hoặc làm thế nào để sử dụng nó. Hầu hết người dùng sử dụng một số biến thể của BArch hoặc GiBarch trang trại cho các nguồn lực từ các căn cứ chết. Điều này là rất tốt, nhưng có một vấn đề thừa kế. Nhiều lần, các mỏ dark elixier được nằm bên trong base, không nằm ở bên ngoài. BArch hoặc GiBarch là rất tốt cho việc làm sạch chu vi bên ngoài, nhưng cuộc đấu tranh để có được bên trong cả mỏ tài nguyên. Và ở đây có SmartZap/NoobZap vào chơi. Nó sử dụng sét hay động đất quyên góp để tấn công vào những cuộc tập trận, nhưng có để ước lượng, bởi vì các bot không có khả năng phát hiện các filllevel của một DE drill, giống như nó làm cho bơm Elixier. Nhưng điều đầu tiên, thậm chí sử dụng Smartzap/Noobzap, bạn phải chắc chắn rằng, các bot kết thúc cuộc chiến, không phải là thời gian chạy ra ngoài. Vì vậy, bạn phải thiết lập một điều kiện Trận đấu cuối cùng, khác SmartZap/NoobZap sẽ không được kích hoạt. Tiếp theo, bạn phải cho phép ít nhất Lightning trên tab SmartZap. Nếu bạn kích hoạt Earthquake, Zap sẽ sử dụng Earthquake nhận được trong Clan Castle. Hai tùy chọn, tôi sẽ không giải thích nhiều, là "Only Zap Drills in Dead Bases" và "TH Snipe Not Zap if Heroes Deployed". Trong các căn cứ trực tiếp (Live Base), zap thường không có nhiều ý nghĩa, bởi vì các cuộc tập trận thường trống rỗng, vì vậy chúng tôi muốn zap chỉ căn cứ chết (nhà hoang). Và khi một Snipes Townhalls với Heroes, người ta thường không muốn để chống lại các cuộc chiến tiếp tục, khi Town Hall bị phá hủy, để bảo vệ Heroes của mình, vì vậy họ không cần nhiều healing sau đó. Vì vậy, trận chiến kết thúc và SmartZap/NoobZap mất hơn. 1. Kiểm tra xem Dark Elixier Storage is full Khi DE lưu trữ của bạn là đầy đủ, tại sao bạn sẽ zap DE Drill? 2. Là Town Hall của bạn của Level 7 hoặc cao hơn Khi bạn có TH6 hoặc thấp hơn, thậm chí bạn không thể lưu trữ DE. Để biết điều này, bot đã phải kiểm tra mức độ Town Hall của bạn lúc khởi động. Nếu bạn nhận được logmessage "You do not have the ability to store Dark Elixir, time to go home!", Bot không thể xác định vị trí Town Hall của bạn, vì vậy bạn phải xác định vị trí nó bằng tay, hoặc khác SmartZap/NoobZap sẽ thoát khỏi đây. 3. Kiểm tra nếu đủ Dark Elixier có sẵn Bây giờ SmartZap/NoobZap kiểm tra, nếu làng mục tiêu có ít nhất là nhiều dark elixier, như được quy định trong "Min. amount of Dark Elixier". 4. Liệt kê Lightning và Earthquake spells Khi bạn không có Lightning spells chuẩn bị, SmartZap/NoobZap sẽ thoát. 5. Liệt kê Dark Elixier Drills Bây giờ nó phát hiện Drills. Nếu không có drill được phát hiện, nó sẽ thoát. 6. Sắp xếp cuộc tập trận của nội dung Bây giờ họ đang sắp xếp theo có nội dung zappable tiềm năng. tiềm năng nội dung zappable là gì, bạn yêu cầu? Khá dễ dàng, người ta có thể ăn cắp lên đến 75% nội dung của một DE drill, một drill lvl6 có thể chứa lên đến 1800 DE, nội dung zappable rất tiềm năng cho một khoan lvl6 sẽ là 1350 DE. 7. Zap drill đầu tiên 7.1. NoobZap NoobZap chỉ thực hiện điều này, nó hạ gục drill, trong Official 6.5.2 chỉ với Lightning, trong DocOc với Earthquake đầu tiên, nếu được ai tặng. Sau đó, nó so sánh DE đạt được với "Expected gain of Dark Drills". Nếu nó không phải là tốt, nó sẽ loại bỏ các drill từ danh sách. Nếu nó là tốt, nó sẽ loại bỏ các DE thu được từ nội dung zappable tiềm năng của zapped drill. Nó cũng kiểm tra, nếu zapped drill là chưa có hoặc bị phá hủy. Sau đó, nó bắt đầu với cùng 6. cho đến khi không drill or spells trái hoặc DE trong mục tiêu base là ít hơn "Min. amount of Dark Elixier". 7.2. SmartZap SmartZap làm nhiều điều hơn, trước khi nó thực sự hạ gục, chỉ để chắc chắn, nó không lãng phí elixier. Và nó zap đầu tiên cho trận đấu với earthquake được tặng. 7.2.1 Điều kiện 7.2.1.1 Điều kiện đầu tiên: 4/3/2+ Spells để tấn công bất kỳ khoan. Lúc đầu, nó sẽ kiểm tra nếu bạn có nhiều hơn 4 Spells, nếu bạn là TH10 hoặc cao hơn, 3 Spells, nếu TH9 hoặc 2 Spells, nếu TH8 hoặc TH7. Đây là, vì TH10 và 11 có thể có 5 Spell Lightning riêng, TH9 4, và TH8 và 7 3. Nếu bạn có, nó sẽ hạ gục bất kỳ, hoặc tốt hơn drill đầu tiên, với các nội dung tiềm năng nhất. 7.2.1.2 Điều kiện thứ hai: Attack Lvl 3/2/1+ drills nếu bạn có 3/2/1+ spells Nếu điều kiện đầu tiên không phù hợp, nó sẽ kiểm tra nếu bạn có nhiều hơn 3 Spells, nếu bạn là TH10 hoặc cao hơn, 2 Spells, nếu TH9 hoặc 1 Spell, nếu TH8 hoặc TH7 và thêm nếu drill chọn cao hơn lvl 3 , nếu bạn là TH9 hoặc cao hơn, lvl 2, nếu bạn là TH8, hoặc lvl 1 khi TH7. Nếu điều kiện phù hợp với nó sẽ hạ gục. 7.2.1.3 Điều kiện thứ ba: Attack Lvl 4/3/2+ drills với nhiều hơn 30% ước tính DE nếu bạn có ít hơn 4/3/2 spells Nếu điều kiện thứ hai không phù hợp, có vẻ, nếu bạn có ít hơn 4 Spells, nếu bạn là TH10 hoặc cao hơn, 3 Spells, nếu TH9 hoặc 2 Spell, nếu TH8 hoặc TH7 và bổ sung nếu được lựa chọn khoan cao hơn lvl4, nếu bạn TH9 hoặc cao hơn, LV3, nếu TH8 hoặc lvl2, nếu TH7. Ngoài ra nó sẽ kiểm tra, nếu drill tiềm năng để zap có ít nhất 30% tiềm năng nội dung zappable trái. 7.2.1.4 Drill không phù hợp với bất kỳ điều kiện tấn công, vì vậy chúng tôi sẽ loại bỏ nó từ danh sách. Nếu không phù hợp với 3 điều kiện, khoan sẽ chỉ được gỡ bỏ từ danh sách, và SmartZap bắt đầu lại 6. cho đến khi không khoan hay phép thuật trái hoặc DE trong targetbase là ít hơn "Min. amount of Dark Elixier". 7.2.2 Đánh giá Zap Bây giờ SmartZap sẽ đánh giá Zap, nếu nó là giá trị nó, và drill có thể được zapped hơn nữa, hoặc nếu các cuộc tập trận không phải là giá trị nó. Đối với điều này sẽ ước tính số lượng của DE, một điền drill 75% ở một mức độ nhất định sẽ mang đến một bình san bằng spell lightning, hoặc một spell earthquake cấp độ tối thiểu. Nếu đạt được thực tế thấp hơn mức này, nó sẽ loại bỏ các drill từ danh sách. Cũng vậy với một drill bị phá hủy. Sau đó nó bắt đầu lại 6. cho đến khi không drill hay spell trái hoặc DE trong targetbase là ít hơn "Min. amount of Dark Elixier". Đối với thời điểm này, DocOc là một chút cao cấp hơn, khi nói đến đánh giá. Nó sẽ đưa vào tài khoản các mức độ thực tế của phép sử dụng quá, và không một tính toán chính xác, những gì người ta có thể mong đợi với một câu thần chú được đưa ra từ 75% điền DE khoan ở một mức độ nhất định. Đối với những người, những người quan tâm, đó là những công thức: Đối với Lighning: (Tổng số tiền của DE trong khoan ở cấp * StealFactor (75%)) / Tổng số tiền của HP khoan ở cấp) * Thiệt hại của sét ở cấp * Dự kiến FillLevel (75%) Đối với động đất: Tổng số tiền của DE trong khoan ở cấp * StealFactor (75%) * Thiệt hại của trận động đất ở cấp * Dự kiến FillLevel (75%) Vì vậy, tôi hy vọng, hướng dẫn này sẽ xóa hơn nó sẽ che phủ, và rằng bây giờ bạn hiểu, làm thế nào SmartZap/NoobZap làm việc, mà một trong những sử dụng, và quan trọng nhất, làm thế nào nó có thể giúp bạn. Clash On.
 6. [Doc.OC][Download] Mod v0.8.2_SA [29/01/2017] | Github Release [Here] [Doc.OC][Download] Mod v0.8.2_SSA [29/01/2017] | Github Release [Here]
 7. GUI problems on Tab Troops/Spell. When you use QuickTrain, it will hide all the icon Troops, and show function Do not Remove Queued Troops. When you're not using QuickTrain, icons troops will return. In this regard it does not affect your settings Troops. It only show and hide, the parameters you have installed, it remains the same. Issue Tab Attack, will be fixed in the next version!!!! @ezeck0001 is working on this issue for it, will be in the next version Function Switch Acc of @Roro-Titi is in the time trial, and it really works better. If you still prefer function switch Acc of @demen. I will work with it.
 8. LOL I have not tested it. I'll look back on it after several trials when I have free time. to fix, you can increase the speed until it drop as you want. This problem will be fixed in the next version.
 9. You can instruct how to fix it. I try to change ScreenCoordinates.au3 like on the official version 6.5.2, then this problem can be solved. But i know, if i do that, will cause other errors.
 10. But the problem is bot being conducted Training Dragon, which is not Arch like on the log Bot And Doc.Oc version are also similar problem.
 11. Sorry, nhưng công việc gần cuối năm của tôi rất bận. Khi nào rảnh, tôi sẽ làm. Nhưng để released, có lẽ mất 1 vài ngày. Thân!