Jump to content
 • Announcements

  • Fliegerfaust

   Malicious and Banned Links   10/09/2016

   Please be careful of downloading ANY LINKS that are not originating from a MyBot.Run URL or another trusted URL (such as apkmirror.com, bluestacks, memu, xda-developers, etc).   We have banned ALL telegram links and other verified malicious links we have come across already. Users attempting to do this or get around this ban will be banned permanently.   Please report ANY suspicious links to MyBot Staff or pm me directly
  • monkeyhunter

   MyBot.run V7.5.1 RELEASED!   03/24/2018

   MyBot.run continues the legacy again with release of V7.5.1!!   This release supports the December 2017 game update and has some new features hidden inside as well   Get your copy in thread below!!   Click here to get to the release thread MyBot.run v7.5 Release

NguyenAnhHD

Member
 • Content count

  550
 • Avg. Content Per Day

  0.5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1,009 Legendary

About NguyenAnhHD

 • Birthday 11/03/1991

Contact Methods

 • Skype
  anh9xhd

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Hai Duong - Viet Nam

Recent Profile Visitors

11,908 profile views
 1. Vâng, MyBot v7.5 đã hỗ trợ cho Clan Games. Nhưng làm sao để sử dụng tính năng này được tốt nhất? Vui lòng đọc các thông tin chi tiết dưới đây. Và bạn có thể chọn Challenges nào mà bạn muốn Bot hoàn tất và Challenges nào bạn muốn tránh. Tất cả các loại Challenges: Loot challenges: "Gold Challenge" → Loot 150,000 Gold from a single Multiplayer Battle "Elixir Challenge" → Loot 150,000 Elixir from a single Multiplayer Battle "Dark Elixir Heist" → Loot 1,500 Dark elixir from a single Multiplayer Battle "Elixir Embezzlement" → Loot a total of 500,000 TO 1,500,000 from Multiplayer Battle "Gold Grab" → Loot a total of 500,000 TO 1,500,000 from Multiplayer Battle "Dark Elixir Challenge" → Loot a total of 1,500 TO 12,500 from Multiplayer Battle Air Troops Challenges: "Minion" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 20 Minions "Balloon" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 12 Ballons "Dragon" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 6 Dragons "BabyDragon" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 4 BabyDragon. "Lavahound" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 3 Lavahounds Ground Troops Challenges: "Archer" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 30 Archers "Barbarian" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 30 Barbarians "Giant" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 10 Giants "Goblin" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 20 Goblins "WallBreaker" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 6 Wall Breakers "Wizard" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 12 Wizards "Healer" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 3 Healers "HogRider" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 10 Hog Riders "Miner" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 8 Miners "Pekka" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 2 P.E.K.K.As "Witch" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 4 Witches "Bowler" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 8 Bowlers "Valkyrie" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 8 Valkyries "Golem" → Earn 2-5 Stars from Multiplayer Battles using 2 Golems Battle Challenges: "Star Collector" → Collect a total of 6-18 stars from Multiplayer Battle "Lord of Destruction" → Gather a total of 100%-500% destruction from Multi Battles "Pile Of Victories" → Win 2-8 Multiplayer Battles "Hunt for Three Stars" → Score a perfect 3 Stars in Multiplayer Battles "Winning Streak" → Win 2-8 Multiplayer Battles in a row "Slaying The Titans" → Win 5 Multiplayer Battles In Tital LEague "No Heroics Allowed" → Win stars without using Heroes "No-Magic Zone" → Win stars without using Spells "Attack Up" → Gain 3 Stars Against Certain Town Hall Destruction Challenges: "Cannon Carnage" → Destroy 5-25 Cannons in Multiplayer Battles "Archer Tower Assault" → Destroy 5-20 Archer Towers in Multiplayer Battles "Mortar Mauling" → Destroy 4-12 Mortars in Multiplayer Battles "Destroy Air Defenses → Destroy 3-12 Air Defenses in Multiplayer Battles "Wizard Tower Warfare" → Destroy 4-12 Wizard Towers in Multiplayer Battles "Destroy Air Sweepers" → Destroy 2-6 Air Sweepers in Multiplayer Battles "Destroy Tesla Towers" → Destroy 4-12 Hidden Teslas in Multiplayer Battles "Destroy Bomb Towers" → Destroy 2 Bomb Towers in Multiplayer Battles "Destroy X-Bows" → Destroy 3-12 X-Bows in Multiplayer Battles "Destroy Inferno Towers" → Destroy 2 Inferno Towers in Multiplayer Battles "Eagle Artillery Elimination" → Destroy 1-7 Eagle Artillery in Multiplayer Battles "Clan Castle Charge" → Destroy 1-4 Clan Castle in Multiplayer Battles "Gold Storage Raid" → Destroy 3-15 Gold Storages in Multiplayer Battles "Elixir Storage Raid" → Destroy 3-15 Elixir Storages in Multiplayer Battles "Dark Elixir Storage Raid → Destroy 1-4 Dark Elixir Storage in Multiplayer Battles "Gold Mine Mayhem" → Destroy 6-20 Gold Mines in Multiplayer Battles "Elixir Pump Elimination" → Destroy 6-20 Elixir Collectors in Multiplayer Battles "Dark Elixir Plumbers" → Destroy 2-8 Dark Elixir Drills in Multiplayer Battles "Laboratory Strike" → Destroy 2-6 Laboratories in Multiplayer Battles "Spell Factory Sabotage" → Destroy 2-6 Spell Factories in Multiplayer Battles "Dark Spell Factory Sabotage" → Destroy 2-6 Dark Spell Factories in Multiplayer Battles "Destroy Barbarian King Altars" → Destroy 2-5 Barbarian King Altars in Multiplayer Battles "Destroy Archer Queen Altars" → Destroy 2-5 Archer Queen Altars in Multiplayer Battles "Destroy Grand Warden Altars → Destroy 2-5 Grand Warden Altars in Multiplayer Battles "Hero Level Hunter" → Knockout 125 Level Heroes on Multiplayer Battles "King Level Hunter" → Knockout 50 Level King on Multiplayer Battles "Queen Level Hunter" → Knockout 50 Level Queen on Multiplayer Battles "Warden Level Hunter" → Knockout 20 Level Warden on Multiplayer Battles Miscellaneous Challenges: "Gardening Exercise" → Clear 5 obstacles from your Home Village or Builder Base "Donate Spells" → Donate a total of 10 housing space worth of spells "Helping Hand" → Donate a total of 100 housing space worth of troops ClanGames_config.ini : Sau khi bạn bật Clan Games trong GUI và chạy bot lần đầu tiên, các bot sẽ tạo ra file ClanGames_config.ini bên trong thư mục Profile của bạn (Profiles → “Your profiles” → ClanGames_config.ini) với các giá trị mặc định. Bạn có thể thay đổi các giá trị bằng trình chỉnh sửa văn bản ưa thích (chúng tôi khuyên bạn nên dùng Notepad++) và chọn event để sử dụng và cái nào để tránh. Tôi đã liệt kê tất cả các event sẵn có ở trên. Bạn có thể chọn Sự kiện ưu tiên bằng cách đặt một số sau event. Số ưu tiên từ 1 đến 5 (Số 1 cho mức ưu tiên cao hơn hoặc số 5 cho mức độ ưu tiên thấp hơn). Bạn cũng có thể thay đổi số thành 0 (zero) nếu bạn muốn vô hiệu hóa event. Nếu bạn xóa file ClanGames_config, MyBot sẽ sử dụng các giá trị mặc định. Purge Versus Battle events: Nó loại bỏ tất cả các event trên Builder Base. Bạn có thể chọn số lượng mà bot có thể loại bỏ. Tại sao phải loại bỏ? Bởi vì bạn có thể loại bỏ một số event trên Builder Base và làm mới danh sách với các event mới cho Normal Base. Stop before completing your limit and only purge: Khi bạn sắp đạt đến giới hạn của điểm (giới hạn tối đa - 200 điểm), bot sẽ chỉ loại bỏ các event trên Builder Base, điều này sẽ giúp clan của bạn làm Clan Games nhanh hơn. Debug: Đánh nó để cho phép chế độ gỡ lỗi cho Clan Games. Sẽ tạo ra một hình ảnh về một lỗi cuối cùng có thể xảy ra, giúp các nhà phát triển sửa lỗi. Các tệp gỡ lỗi được đặt trong thư mục bot (Profiles → “Your profiles” → Temp → Debug)
 2. Bot ko đọc được tiếng việt
 3. Mình cần cái hình log bạn ơi kèm hình tab search thì càng tốt
 4. Says heroes not available

  I will look back on it when have free time. Thanks for report
 5. ADB Prompt not identified

  MEmu version?
 6. my bot run 7.4.4 switching supercell id account problem

  please give me image install your Tab Bot/Profile
 7. Bot crashes before attacking

  This issue is due to the latest AutoIT. Please fix it by this topic https://www.autoitscript.com/forum/topic/192254-33143-fixes/
 8. my bot run 7.4.4 switching supercell id account problem

  No issue with it. Only confirm this is SC_ID, not Google Play
 9. AutoIt Error Line 80

  Wait for v7.4.4 version
 10. What version BlueStacks are you using?
 11. if not want to wait for @mhk2012 update. Go to COCBot/functions/Android/... Copy file AndroidBlueStacks.au3 from Official version v7.4.1 Then Recompile MyBot.run.exe Or run Bot = MyBot.run.au3 Done!!!
 12. Bot MBR là 1 Bot rất đa dạng, các bạn muốn Farm DB, Farm DE hay Farm Cup đều có thể làm được trên Bot MBR. Nhưng cũng yêu cầu phải hiểu được nó thì các bạn mới điều khiển nó theo ý mình muốn được Sau đây, mình xin tổng hợp những Combo hay dùng trên Bot MBR. Combo Farm DeadBase Combo Farm DE Combo Farm Cup Trên chỉ là những Setting để tham khảo, quan trọng chủ yếu chính ở các bạn, phải chỉnh sao cho phù hợp với troops của các bạn đang có. Riêng Combo Farm DE + Farm Cup, các bạn phải sử dụng Attack Scripted. Để tìm các CSV (Attack Scripted), các bạn vui lòng ghé qua Topic này: https://mybot.run/forums/index.php?/forum/76-csv-attack-files/ Nơi các thành viên trên forum Mybot chia sẻ những CSV Attack Script. Các bạn tìm, đọc, và tìm hiểu những yêu cầu họ đã viết. Và download and copy vô CSV/Attack, Trên Bot sẽ hiện Script đó. Trường hợp nếu các bạn copy vô, khi Khởi động Bot mà nó không hiện. Do quá nhiều file csv, nên Bot không thể hiển thị hết. Các bạn chỉ cần xóa bớt file csv mà các bạn không dùng đến, khắc Bot sẽ hiện csv mà các bạn cần. Cuối cùng, chúc các bạn Auto nhanh Full Kho, nhanh lên Cup cao. Thân!
 13. Làm thể nào để sử dụng Bot MyBotRun: Bạn phải có ít nhất là Windows 7/8/8.1/10. Windows XP không hỗ trợ Cài đặt Giả lập Android: BlueStacks App Player: 0.10.7.5601 [download] MEmu: v2.5.0 [download] Or v2.7.2 [download] Or Latest Vesion [download] iTools [download] Droid4X [download] Nox [download] KoPlayer [download] Bạn phải có các phần mềm sau được cài đặt trong Windows: Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) or latest version Microsoft .NET Framework 4.5 Or Latest Version (Không bắt buộc) Cài đặt AutoIt mới nhất Tải về Mybot phiên bản mới nhất Giải nén các tập tin bằng WinRar or 7Zip Mở tập tin .exe (or .au3 nếu bạn đã cài AutoIt) Mở Giả lập Cài đặt và chạy Bot! Thưởng thức Thông báo quan trọng Mybot được thiết kế để sử dụng cho TH lvl 6 trở lên Bạn phải thay đổi chế độ ngủ máy tính của bạn. Cài đặt "Never Sleep." DPI phải để 100% Theme Aero phải được bật nếu các bạn muốn Background Mode (Chế độ Nền) của Bot làm việc Đọc đây: http://vforum.vn/diendan/showthread.php?40534-Bat-tinh-nang-Aero-trong-Windows-7-giao-dien-guong Trợ giúp nhanh Background Mode (Chế độ Nền) không làm việc? Phải bật Theme Aero cho Windows 7: http://vforum.vn/diendan/showthread.php?40534-Bat-tinh-nang-Aero-trong-Windows-7-giao-dien-guong BlueStacks báo Cập nhật? Các bạn tải link này về, giải nén và Double Click vô "BlueStacks Registry....." Bot báo Log "Waiting for Main Screen" Và không làm việc? Vào Control Panel-> Click Display-> Let me choose one scaling level for all displays-> 100% Hoặc Xem thêm thông tin tại đây Bot không làm việc sau vài phút? Bộ bảo vệ nguồn điện phải được thiết lập "Không bao giờ ngủ", không có bảo vệ màn hình, or màn hình chờ Cho biết thêm, xem nè Không có tập tin .exe sau khi giải nén? Bot được viết trên AutoIt, nên đôi khi, Anti-Virus nhận nhầm, và xóa .exe sau khi giải nén. Các bạn nên tắt Anti-Virus trước khi tải về or giải nén tập tin Bot. Hoặc có thể chạy Bot bằng .au3 khi đã cài AutoIt như đã nói ở trên. Và mình khuyến cáo các bạn nên cài và chạy Bot bằng AutoIt, vì khi Bot báo lỗi, chạy Bot bằng AutoIt rất có lợi cho các bạn or ai đó muốn fix lỗi Auto. Video Hướng Dẫn Cơ Bản Nhất Để Run Được Bot MBR
×