Jump to content

NguyenAnhHD

Senior Member
 • Content Count

  749
 • Avg. Content Per Day

  0.5
 • Donations

  0.00 GBP 
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1,326 Legendary

About NguyenAnhHD

 • Birthday November 3

Recent Profile Visitors

21,533 profile views
 1. Cái này mình chịu à, chưa biết SC nó quét dựa vào cái gì.
 2. It is true that CoC is preparing for a new update, and if Supercell has a big change, the current version will be useless. But the reason I haven't released AiO v2.0.4 is because I'm waiting for the official version v7.7.8(or v8.0)
 3. Group Facebook Hỗ trợ MyBot cho ACE Việt Nam https://www.facebook.com/groups/MyBot.Support.VN/
 4. Trong %AppData% C:/User/Name User/App Data/Roaming/... tìm MyBotrun-Profiles và xoá nó Nhưng shared_prefs chỉ lưu thông tin tài khoản, dữ liệu cài đặt chế độ trong setting game, zoom out,..... Lúc bạn định vị, bạn nên zoom in/out cho mất viền đen trên dưới rồi mới định vị. Và xây base thì cho hero, lab, CC tránh vật cản nào đó.
 5. Lúc nó báo lỗi này, thì bạn stop bot và định vị lại ngay lúc đó xem.
 6. Lỗi này mình cần nhiều thông tin hơn mới biết được nguyên nhân. @ngoduc5599
 7. Confirmation will sometimes have this error with the official version. Please use shared_prefs mode. Or use my mod, but currently my mod won't work for June update. Shared_prefs mode
×
×
 • Create New...