Jump to content

[Hotfix_v2] Working after April Update


Recommended Posts

  • Replies 117
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

MyBotRun v7.7.3 Official (Hotfix) Link download: https://mega.nz/#!bc91BCrb!ec7D3ztuYmXYjDs1NYnV6SiYuJwzEH8lXvzEhWQYq3g Change info: - Fix not find Okay button (April Update) - Fix not find

Until the next MBR release will be in place, here a workaround:   you can locate the buildings manually in VILLAGE --> MISC - there are buttons for townhall, CC, lab, etc...  press e

known issue... devs are working on it

58 phút trước, WritingSins cho biết:

Không xác định vị trí các tòa nhà. Sẽ liên tục cố gắng tìm kiếm thủ công và thất bại cho họ.

Tôi đã thấy vấn đề này, bởi vì tôi sử dụng hồ sơ cũ. Nhưng vấn đề này không cần phải sửa nó ngay bây giờ. Có lẽ đợi phiên bản 7.7.4

Edited by NguyenAnhHD
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...